கொவிட்-19 தொற்றுநோய் நிலைமையில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பாக பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான விரிவான அறிவுரைகள்

நாட்டின் எதிர்காலம் பிள்ளைகளே ஆவர். அவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைவதால் நாடென்ற வகையில் இந்த நாட்டின் அபிவிருத்தி வருடக்கணக்காகப் பின்தங்கிவிடும். ஆகவே கொவிட் -19 தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்தி பிள்ளைகளைப் பாதுகாத்து புதிய இயல்புநிலையின் கீழ் பாடசாலைகளை சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப ஆரம்பிக்க வேண்டியுள்ளது.

விரிவான வழிகாட்டல்களைப் பார்வையிடுவதற்கு

பின்னிணைப்பு 1- பாடசாலை முன்னாயத்த மதிப்பீட்டுப் படிவம்

பின்னிணைப்பு 11- பாடசாலை நாளாந்த ஆயத்தநிலை சரிபார்த்தல் ஏடு

கொவிட் 19 நோய்த்தொற்று நிலைமையின் கீழ் சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு அமைய பாடசாலைகளை ஆரம்பித்தல்- பாடசாலை அதிபர்களுக்கான வழிகாட்டல்கள்

பாடசாலைப் பேரூந்துகள், வேன்கள், மற்றும் முச்சக்கர வண்டி ஓட்டுநர்களுக்கான வழிகாட்டல்கள்

 


Detailed instructions to open schools safely with health guidelines under the COVID – 19 Pandemic situation

Children are the future of a country. If their education is not properly attended, the development of the country shall be severely affected. Therefore, while protecting children under strict health guidelines, the schools will be reopen under new normal situation. Accordingly, except the schools in Western province and in other isolated areas, all other schools will be open on 11 January 2021.​​

instruction in detail

Annexure 1 – School pre prepairedness Assessment Sheets

Annexure 11 – check List of daily readiness of the school

Commencing schools under health guidelines during COVID -19 pandemic – Instructions for Principals

Instruction for school buses vans and three wheeler driversකෝවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා උපදෙස්

සියළුම පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරුන් වෙත නිකුත් කරන ලද ලිපිය මෙතනින් භාගත කරගන්න.

කෝවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල් ආරම්භ කිරීම සදහා සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සංග්‍රහය මෙතනින් භාගත කරගන්න.

පාසල් පෙර සුදානමේ ඇගයීම් පත්‍රිකා ඇමුණුම 1

පාසලේ දෛනික සූදානම පරීක්ෂා කිරීමේ ඇමුණුම 11

විදුහල්පතිවරුන් සඳහා අදාල උපදෙස් මෙතනින් භාගත කරගන්න.

පාසල් සිසුන් ප්‍රවාහනය කරන බස්රථ සහ වෑන්රථ සහ ත්‍රිරරෝද රථ රියදුරන් සඳහා උපදෙස් මෙතනින්…